DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Elektromagnetické polia v okolí vonkajších silových vedení

Autor
Bendík, Jozef
Školiteľ
Eleschová, Žaneta
Oponent
Altus, JurajSkurčák, Ľuboš
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚEAE (FEI)
Rok odovzdania
2018
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=A2AE630F8671AF55867D06373D6F
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
2634 | elektroenergetika

Dátum zaslania práce do CRZP
20.07.2018

Dátum vytvorenia protokolu
20.07.2018

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
12.09.2018

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019